ما در مسکو SVIAZ ICT 2018 30th آوریل 24-27 حضور خواهیم داشت

March 30, 2018

آخرین اخبار شرکت ما در مسکو SVIAZ ICT 2018 30th آوریل 24-27 حضور خواهیم داشت

Hilinktech در روزهای 24 تا 27 آوریل، SVIAZ ICT 2018 30th شرکت خواهد کرد

HALL2 2-1، BOOTH: 21F82

بیایید در مسکو دیدار کنیم